Annuleringsvoorwaarden

Algemeen
Op de evenementen die het Forum Vlaamse Longartsen organiseert zijn deze deelnemers- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Onder evenementen worden verstaan alle seminars, congressen, webinars en andere fysieke of online bijeenkomsten die uit naam van het Forum Vlaamse Longartsen georganiseerd worden. Met uw inschrijving verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan. 

Inschrijving 
Om deel te nemen aan een evenement, schrijft u zich in via onze website. Als u bent ingeschreven, gaan wij ervan uit dat u daadwerkelijk deelneemt. Na uw inschrijving ontvangt u hiervan een (automatische) bevestiging. Tijdens een evenement kan er ter controle naar de legitimatie en andere nodige documenten van de deelnemer worden gevraagd. 

Om deel te kunnen nemen aan een evenement moet de deelnemer in onze doelgroep passen. Het Forum Vlaamse Longartsen behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te selecteren en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.  

Factuur en betaling 
Betaling dient plaats te vinden direct bij online inschrijving. U kan altijd uw bevestiging en factuur van deelname terugvinden op ‘Mijn FVL’.

Lidmaatschap 
Effectieve leden ontvangen korting op de deelnameprijs. Als u nog geen lid bent, is dit een goede reden om dat alsnog te worden. Dit kunt u direct via onze website. 

Foto en video 
Tijdens evenementen van het Forum Vlaamse Longartsen worden mogelijk fotos en/of video’s vervaardigd, waarop u als deelnemer mogelijk herkenbaar in beeld bent. Het Forum Vlaamse Longartsen publiceert deze mogelijk op de website, sociale media en andere media. 

Annulering door het Forum Vlaamse Longartsen
Het Forum Vlaamse Longartsen houdt zicht het recht voor om een evenement te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn of door overmacht. Het Forum Vlaamse longartsen zal het evenement dan verplaatsten naar een later tijdstip. De deelnemer zal automatisch ingeschreven zijn voor het verplaatste evenement. 

Annulering door de deelnemer 
Annulering door de deelnemer is mogelijk tot maximaal 1 maand voor het evenement en alleen door het sturen van een e-mail. Het betaalde bedrag, minus € 50,- administratiekosten, wordt dan terugbetaald. Annulering binnen de maand voor het evenement is niet meer mogelijk, vervanging door een collega wel (zie verhindering). Bij annulering binnen de maand voor het evenement heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. Er wordt een voucher uitgereikt die kan gebruikt worden voor een volgende inschrijving. 

Verhindering 
Mocht u onverwachts verhinderd zijn, dan kunt u kosteloos uw collega als vervanger doorgeven. Een vervanging dient u altijd per e-maildoor te geven. Het moment tot waarop dit kosteloos kan, is maximaal tot 5 werkdagen voor het evenement. Vervanging door een collega is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van het Forum Vlaamse Longartsen. Indien u uw deelname niet kunt overdragen aan een collega, dient u uw afmelding per e-mailkenbaar te maken (zie annulering).  

No show 
In geval van no show is het niet mogelijk de deelnemerskosten terug te vragen.